JAMB Exam Syllabus for Yoruba Language 2024/2025

The JAMB Yoruba Language syllabus is the topic you must study for the UTME examination.

Using the JAMB syllabus to study for your examination is the open secret to getting a high score.

The JAMB Yoruba Language syllabus also contains objectives for each topic. These objectives are what you must know for every topic you study.

This post contains the complete list of topics in the JAMB Yoruba Language syllabus.

Let me know in the comment section if you have any questions.

JAMB Syllabus for Yoruba Language

Culture

 • Eko Ile
 • Ayeye
 • Ero Ati Igbagbo
 • Eto Iselu Ati Aabo Ilu
 • Eto Isinku Ati Ogun Pinpin
 • Eto Iwosan
 • Ere Idaraya
 • Ise Abinbi Ati Ounje Ile Yoruba
 • Onka Yoruba

Language

 • Comprehension
 • Current Orthography
 • Essay Writing
 • Grammar
 • Sound System
 • Translation

Literature

 • Oral Literature
 • Written Literature

LANGUAGE

 • Abíọ́dún, Jíbọ́là (1995) Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers
 • Adéwọlé, L. O. et al (2000) Exam Focus – Yorùbá language for WASSCE/ SSCE. Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (1978) Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (1990) Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (2008) Èkọ́ Ìsẹ̀dá-Òrọ̀ Yorùbá, Akure: Montem Paperback.
 • Awóbùlúyì, O. (2013) Èkọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Osogbo: Atman Ltd.
 • Babalọlá, A. (ed.) (1991) Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Longman
 • Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984) Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.
 • Bámgbóṣé, A. (1990) Fọnọ́lọ́jì áti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn
 • Mustapha, O. (ed.) (1988) Èkọ́ – Èdè Yorùbá òde – òní SSI – SSIII, Macmillian
 • Mustapha, O. (ed.) (1991) Èkọ́ – Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Yorùbá, Ìbà dàn: UP Plc.
 • Ọdẹ́tókun, Adémọ́lá (et. al) (2005) Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan
 • Owólabí, K. (1989) Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press
 • Owólabí, O, (et al) (1999) Countdown WASSCE/SSCE. NECO, JME (Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans
 • Ọyàdèyi, O. (1998) Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì áti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann

LITERATURE

 • All the prescribed texts are reflected as applicable on the syllabus under Topics/Contents/Notes column.

CULTURE

 • Adéoyè, C. L. (1979) Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP
 • Adéoyè, C. L. (1985) Ìgbàgbọ́ àti Èsi`n Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jẹ́ press
 • Ládejé, T. A. et al (1986) Àkójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillian publishers

Let me know if you have any questions or need further clarification. I would love to assist you.

You can watch my videos on the Studentship YouTube Channel by clicking here.

Join my Facebook Group, Like my Facebook Page or Follow Me on WhatsApp for more interactive discussions.

Share on:

Your go-to education blogger, offering practical strategies, expert advice, and educational resources to help students thrive academically and unlock their full potential.

4 thoughts on “JAMB Exam Syllabus for Yoruba Language 2024/2025”

Leave a Comment